Đăng ký tài khoản

- Nếu bạn là gamer, khi đã có tài khoản và tải game từ Bigwin về chơi, nạp tiền, bạn sẽ được hoàn trả lại tiền đã nạp theo tỉ lệ chúng tôi qui định

- Sau khi trở thành thành viên của Bigwin, bạn có thể lấy file game đưa cho người khác chơi, nếu họ nạp tiền, bạn cũng sẽ được chia sẻ lại doanh thu

- Xem thông tin tỉ lệ hoàn tiền/chia sẻ doanh thu tại đây

 Phải có ít nhất 3 ký tự
 Phải có ít nhất 6 ký tự
 Chúng tôi sẽ gởi liên kết kích hoạt tài khoản qua email này
 soạn tin TIM REG CD gởi 8071 (phí 500 VNĐ) hoặc liên hệ lấy mã Chức năng lấy mã qua sms hiện tại chỉ hỗ trợ mạng: mobi, vina, viettel


Nếu bạn đã có tài khoản, vui lòng Đăng nhập